CV JOHANNES HØIE
   
082002 "Ruin II" 270 x 200 cm. Blekktegning på papir
"TID" perioden 11. juni - 21. aug. 2011


Johannes Høie problematiserer ikke TID direkte i sine tegnede arbeider selv om det er nærliggende å trekke en referanse til klassiske dommedagsfremstillinger når man ser dem.
- Arbeidene mine har ulike tidsaspekter i form av at jeg ofte bruker et uttrykk eller en form som gir assosiasjoner til eldre historie og en TID som har vært. Men jeg benytter også elementer som kan assosiere til noe futuristisk. Bildene mine innebærer ofte TID i form av at et hendelsesforløp foregår, eller man finner spor etter at noe har hendt. Jeg arbeider også med narrativer om noe tenkt forestående, noe visjonært. Jeg forholder meg relativt fritt til tidsbegrepet og koker sammen fortid med nåtid og muligens fremtid til et slags sort hull hvor tidsbegrepet abstraheres ytterligere.

Høie mener at en referanse til fortiden i samtidskunst er aktuell fordi en slik referanse kan tilføre en annen holdning til vår egen samtid. Selv refererer han til Dürers tresnitt, 1800-talls raderinger á la Doré, og førmodernistiske ideer og holdninger i sitt billeduttrykk.
- Det er på fortiden vi bygger vår samtid, og ved å forstå vår fortid kan vi bedre forstå vår samtid. Kunsten selv er et lysende eksempel på et felt hvor kunnskap om dets egen historie står sentralt, rik som kunsthistorien er på parafraser og inspirasjon fra tidligere verker. Hvor aktuelt et verk virkelig var ser man ofte først etter at det har gått et par desennier.

Kunstneriske arbeider som problematiserer tematikken TID gjennom referanser til døden har en lang tradisjon, og er utført på bakgrunn av ulike formål. Høie sier seg enig i at slike arbeider kan gi folk en forløsning slik at memento mori får en virkning av carpe diem.
- Men slike arbeider kan også være skadefro, og ha en destruktiv og demoralisernde hensikt, eller være en advarsel. De kan ha en politisk agenda, eller det kan rett og slett dreie seg om å uttrykke sorg eller dødslengsel. Jeg er tvilende til at såkalt "dødskunst" nødvendigvis har som hensikt å være underholdende eller konstruktiv.

Høie påpeker at vi lever i et striglet samfunn hvor vi beskyttes mot døden, et samfunn som i stor grad rensker bort det ubehagelige.
- Man vil heller se det morbide og døde i bestemte former, som på fjernsynet, nesten som gamle freakshows, og her få sin skrekkblandede fryd. Samtidig lever vi i en TID hvor velstående samfunns luksusproblemer krakkelerer, klimaet holder på å rakne, samtidig som jordens befolkning stadig øker i de områdene hvor man må kjempe for å i det hele tatt leve. Det konsumeres mer enn det behøves der hvor andre lengter etter å dø. Dødstemaene intensifiseres i denne konteksten. Det ville vært interessant å vite hva man tenker om dette om bare noen år. 

Johannes Høie (f.1981) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Han holdt sin første separatutstilling på Gallery Mejan, Stockholm i 2007.

For kjøp av bilde, kontakt:
Elenor Martinsen
Mob. 92 888 150
elenor@holeartcenter.com