CV KARIN EIDE MIDTHJELL
   
091015 "Lysbåt I" 84 x 63 cm Fotodok. av installasjon, begrenset oppl. 9 000,-
"..Vann drypper gjennom stein.."
10. mars - 8. april 2012

Karin Eide Midthjell viser en fersk fotoserie hvor hun tangerer kunstformen Landart. Motivene veksler mellom spor i naturen, relatert til menneskelig aktivitet og trivielle menneskeskapte elementer, som revet ut av sin sammenheng får en poetisk, eksistensiell betydning.

I naturen rår de ytre krefter, som av og til overmanner oss.  Vi finner i naturen gjenspeilinger av vår eksistens - en helhet som består av styrke og sårbarhet.

I tillegg presenterer hun dokumentasjon av et miljøkunst-prosjekt i Bergen - en lyssatt gammel robåt, senket ned i havnebassenget. Der glødet den gjennom døgnets skiftende belysninger.


Priser fra 5 500,- til 9 000,-

For kjøp av kunst, kontakt:
Elenor Martinsen
Mob. 92 888 150
elenor@holeartcenter.com