FJELLANDSKAP – Privat hytteeiendom, Kvitfjell

      norsk fjelllandskap
norsk fjellandskap norsk fjellandskap
norsk fjellandskap norsk fjellandskap
norsk fjellandskap norsk fjellandskap
norsk fjellandskap norsk fjellandskap
norsk fjellandskap norsk fjellandskap
norsk fjellandskap  
   
   
   

 

Privat hytte Kvitfjell, byggeår 2016 (Lund Hagem arkitekter)

 

Utført sommer 2016

Utgangspunkt: 2 fint avstemte bygg i tre, på søyler, behandlet med jernvitrol, stygge sår i terrenget.
Målsetting: Balansere bygg & landskap ved hjelp av masser, materialer og vegetasjon som hører hjemme på Kvitfjell. Rehabilitere skader på naturen etter byggeperioden.

Ved hjelp av lokale masser og stein plukket vi opp linjeføring i opprinnelig terreng, hevet det inn mot byggene og komponerte massive steinblokker & bautaer på 3 - 4 tonn, som visuelt dempet byggene effektivt. Disse i tillegg til bygg la føringene til finere landskapsforming som introduserer forløp, forsterkning, perspektiv, variasjon m.m. I landskapsformene, som er nedskalerte modeller av fjellheimen rundt, anla vi bål/uteplass og ankomststi, av lokal grus (Hvitt fjell / Kvitfjell) lagt i grusarmering med linjer som vann. Tråkkheller av lokal patinert stein med lav, leder blikk og folk gjennom landskapet mellom husene, og vannspeil er plassert i relasjon til stein (speiling). Vegetasjon er en blanding av stort og smått: Gran, Einer, Bregner, Røsslyng, Krekling, Skogbunnsmose Reinlav, Tyttebær m.m.

Landskapsformer, stein og vegetasjon repeterer naturen rundt, og gjør eiendommen til en del av omgivelsene. Tiden vil forsterke dette.