Moderne nordisk hage – Voksenliveien 4B
      nordisk hage
nordisk hage nordisk hage
nordisk hage nordisk hage
nordisk hage nordisk hage
nordisk hage
   
 

PRIVAT HAGE I OSLO

Ferdigstilt 2008.

Meget bratt terreng forstøttet med naturstein, tegnet og utført med nordisk fjellandskap som inspirasjonskilde.

Her har vi avdekket et relativt stort areal med grunnfjell / svaberg, og har latt dette, sammen med panoramautsikt, bratt terreng, gamle Furu & Grantrær danne føringene for utforming av landskapet.

En tidligere uinteressant ensartet skråning er delt i to av el bred "elv" bestående av knust skifer. "Elven smelter sammen med svaberget og "flyter" naturlig videre ned mot horisontlinje og vannspeil (Oslofjorden)

Landskapet på begge sider er kledd med Sedum, og brudt opp av få utvalgte naturstein, norsk Furu, Einer og Fjellhemlokk. Furutrærne er komponert som "barn" av den store (15m.) i forskjellige størrelser, og beskåret med Niwaki teknikk (Bonsai i full str.) Sedumlandskapene bidrar med grønnfarge, blomstring i forskjellige farger gjennom hele sesongen, og høstfarger.

Helheten minner om Norsk fjellandskap, den er variert, på flere måter dramatisk og fremstår integrert med tidløs karakter og tyngde.

STIKKORD: Niwaki, bunndekke, Sedum, knust skifer, Norsk Einer, Naturstein