Elisabeth Werp
   
 
  foto: Lotte Koppang
   
 

TID

Elisabeth Werp deltar på utstillingen TID med malerier som refererer til fortiden gjennom en forbindelse både til gamle fotografier, folketomme rom, krakkellerte overflater - og mer konkrete symboler som klokken.
- Når jeg anvender symboler og metaforer er det ikke jeg som står i et rom og konstruerer en idé eller et konsept, men gjenstander og motiver som møter meg der ute i livet. En forlatt stol jeg går forbi kan fortelle meg om flyktighet, lengsel - og gi gjenklang til noe som allerede bor i meg. Grunntonen i meg selv lengter etter noe konkret som den kan visualisere seg gjennom. Klokken på en vegg med sine ensomme hjerteslag slår i takt med min egen ensomhet, og vissheten om livets flyktighet får kraft i maleriene mine.

Werp mener at mye av den postmoderne kunsten har brukt døden som et virkemiddel for å oppnå oppmerksomhet rundt egen person ved å fremstille den på en brutal, grotekst eller provoserende måte.
- Etter min mening ønsker mye av den postmoderne kunsten å være intellektuell og provosere, men blir ofte sensasjon og klisje. Personlig gripes jeg langt sterkere av f.eks. Gustave Dorés (1832-1883) illustrasjoner til Den guddommelige kommedie av Dante, der angsten og døden hviler som umerkelige skygger.

I sitt eget liv forholder Werp seg til TID gjennom å innse av at dagene ikke kommer som en uendelig strøm.
- Den veien jeg går skal sluke meg ned i et stort, svart hull et sted der borte. Det er mellomrommet mellom tilblivelse og bortgang som skaper et tidsaspekt. Bevisstheten om bortgang og døden som puster meg i nakken, intensiverer tilstedeværelsen og sanseligheten, samtidig presser den meg til fokusering og konsentrasjon om ideer, betraktninger, opplevelser som jeg higer etter å gi form til. Det bor universer i meg som jeg higer etter å materialisere og etterlate meg før min tid er over. Jeg har derfor ikke tid til å sløse med TIDEN og må avstå fra mye av det som mange opplever som “å nyte å leve”.

Elisabeth Werp er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole og Statens Kunstakademi. Hun holdt sin første separatutstilling ved UNK i 1991.

 

For kjøp av kunst, kontakt: Elenor: M: 92 888 150 elenor@holeartcenter.com

Åpningstider: lør. - søndag 12 - 17:00 Kafé m. lekre småretter