Kunstnere
Abel Jannik Haug Morten Niemczyk Aleksandra Urbye Thomas
Andernsen Morten Heimly Per Niemi Anja Vance Julia
Bergstedt Jonas Helland-Hansen Heidi Nilsen Ulf Werp Elisabeth
Braanaas Edvarda Holm Gunilla Olsen Sverre Schyberg  
Brix-Thomsen Pia Høie Johannes Petersen Lis  
Da Silva Julio Jansen Erik Risberg Terje  
Drougge Elin Jarem Elise Ritter Thomas  
Dyrud Bjørnulf Joy Steve Romberg Kristin  
EastWestFusion PT1 Ketting Ary Simonnæs Lise  
Edminson Ellen Kessel Brandsnes Asbjørn Skipperud Christian  
Elshmaa Kal Kranstad Per Sletvold Hilde Eilertsen  
Fagerås Håkon Anton Lassem Yngvill Sobieraj Edyta  
Ferner Pippip Martinsen Elenor Sommerutst. 2012  
Finne Henriette Emilie Midthjell Asgeir Strand Randi  
Fronth Per Midthjell Karin Eide Taylor Zoya  
Glahn Janie Lavigne Mosken Raymond Tobiassen Tina  
Gruer Torp Karianne Nguyen An Doan Tronstad Ingrid A.  
KUNSTNERISK RÅD

HART har knyttet til seg nasjonale og internasjonale faglige støttespillere. Bl.a. har de opprettet et kunstnerisk råd, bestående av:

Jutta Nestegaard.
Tidl. kurator ved Astrup Fearnley Muséet, Oslo.

Paul Brandt.
Billedkunstner, forfatter, professor, NTNU, Trondheim.

Steve Joy.
Professor, fine arts, utøvende kunstner U.S.A.

Stein Rønning.
Professor, Kunstakademiet, Oslo.

Unny Mørch.
Prosjektleder International Corporate Art med avd. I London og Miami.