Kunstnere
Abel Jannik
Andernsen Morten
Bergstedt Jonas
Braanaas Edvarda
Brix-Thomsen Pia
Da Silva Julio
Drougge Elin
Dyrud Bjørnulf
EastWestFusion PT1
Edminson Ellen
Elshmaa Kal
Fagerås Håkon Anton
Ferner Pippip
Fronth Per
Glahn Janie Lavigne
Gruer Torp Karianne
Haug Morten
Heidi Helland-Hansen
Heimly Per
Holm Gunilla
Høie Johannes
Jarem Elise
Joy Steve
Ketting Ary
Kessel Brandsnes Asbjørn
Kranstad Per
Martinsen Elenor
Midthjell Asgeir
Midthjell Karin Eide
Mosken Raymond
Nguyen An Doan
Niemczyk Aleksandra
Niemi Anja
Nilsen Ulf
Olsen Sverre Schyberg
Petersen Lis
Risberg Terje
Ritter Thomas
Romberg Kristin
Simonnæs Lise
Skipperud Christian
Sletvold Hilde Eilertsen
Sobieraj Edyta
Sommerutst. 2012
Strand Randi
Taylor Zoya
Toftner Alf
Tronstad Ingrid A.
Urbye Thomas
Vaa Rønnaug
Werp Elisabeth
KUNSTNERISK RÅD

HART har knyttet til seg nasjonale og internasjonale faglige støttespillere. Bl.a. har de opprettet et kunstnerisk råd, bestående av:

Jutta Nestegaard.
Tidl. kurator ved Astrup Fearnley Muséet, Oslo.

Paul Brandt.
Billedkunstner, forfatter, professor, NTNU, Trondheim.

Steve Joy.
Professor, fine arts, utøvende kunstner U.S.A.

Stein Rønning.
Professor, Kunstakademiet, Oslo.

Unny Mørch.
Prosjektleder International Corporate Art med avd. I London og Miami.