Kunstnere
Abel Jannik Heidi Helland-Hansen Nilsen Ulf Werp Elisabeth
Andernsen Morten Heimly Per Olsen Sverre Schyberg  
Bergstedt Jonas Holm Gunilla Petersen Lis  
Braanaas Edvarda Høie Johannes Risberg Terje  
Brix-Thomsen Pia Jarem Elise Ritter Thomas  
Da Silva Julio Joy Steve Romberg Kristin  
Drougge Elin Ketting Ary Simonnæs Lise  
Dyrud Bjørnulf Kessel Brandsnes Asbjørn Skipperud Christian  
EastWestFusion PT1 Kranstad Per Sletvold Hilde Eilertsen  
Edminson Ellen Lassem Yngvill Sobieraj Edyta  
Elshmaa Kal Martinsen Elenor Sommerutst. 2012  
Fagerås Håkon Anton Midthjell Asgeir Strand Randi  
Ferner Pippip Midthjell Karin Eide Taylor Zoya  
Fronth Per Mosken Raymond Toftner Alf  
Glahn Janie Lavigne Nguyen An Doan Tronstad Ingrid A.  
Gruer Torp Karianne Niemczyk Aleksandra Urbye Thomas  
Haug Morten Niemi Anja Vaa Rønnaug  
KUNSTNERISK RÅD

HART har knyttet til seg nasjonale og internasjonale faglige støttespillere. Bl.a. har de opprettet et kunstnerisk råd, bestående av:

Jutta Nestegaard.
Tidl. kurator ved Astrup Fearnley Muséet, Oslo.

Paul Brandt.
Billedkunstner, forfatter, professor, NTNU, Trondheim.

Steve Joy.
Professor, fine arts, utøvende kunstner U.S.A.

Stein Rønning.
Professor, Kunstakademiet, Oslo.

Unny Mørch.
Prosjektleder International Corporate Art med avd. I London og Miami.