Kunstnere
Andersen Morten Gruer Torp Karianne Midthjell Asgeir Silva Guillermo
Bergstedt Jonas Haug Morten Mosken Raymond Simonnæs Lise
Braanaas Edvarda Heimly Per Nguyen An Doan Skipperud Christian
Brix-Thomsen Pia Helland-Hansen Heidi Niemczyk Aleksandra Sletvold Hilde Eilertsen
Dyrud Bjørnulf Holm Gunilla Niemi Anja Sobieraj Edyta
Elshmaa Kal Jansen Erik Nilsen Ulf Strand Randi
Fagerås Håkon Anton Joy Steve Olsen Sverre Schyberg Taylor Zoya
Ferner Pippip Ketting Ary Petersen Lis Tobiassen Tina
Finne Henriette Emilie Kranstad Per Risberg Terje Tronstad Ingrid A.
Fronth Per Lassem Yngvill Ritter Thomas Urbye Thomas
Glahn Janie Lavigne Martinsen Elenor Romberg Kristin Vance Julia
      Werp Elisabeth
       
       
       
       
       
KUNSTNERISK RÅD

HART har knyttet til seg nasjonale og internasjonale faglige støttespillere. Bl.a. har de opprettet et kunstnerisk råd, bestående av:

Jutta Nestegaard.
Tidl. kurator ved Astrup Fearnley Muséet, Oslo.

Paul Brandt.
Billedkunstner, forfatter, professor, NTNU, Trondheim.

Steve Joy.
Professor, fine arts, utøvende kunstner U.S.A.

Stein Rønning.
Professor, Kunstakademiet, Oslo.

Unny Mørch.
Prosjektleder International Corporate Art med avd. I London og Miami.