Kunstnere
Abel Jannik Haug Morten Niemi Anja Urbye Thomas
Andernsen Morten Heimly Per Nilsen Ulf Vance Julia
Bergstedt Jonas Helland-Hansen Heidi Olsen Sverre Schyberg Werp Elisabeth
Braanaas Edvarda Holm Gunilla Petersen Lis  
Brix-Thomsen Pia Høie Johannes Risberg Terje  
Da Silva Julio Jarem Elise Ritter Thomas  
Drougge Elin Joy Steve Romberg Kristin  
Dyrud Bjørnulf Ketting Ary Simonnæs Lise  
EastWestFusion PT1 Kessel Brandsnes Asbjørn Skipperud Christian  
Edminson Ellen Kranstad Per Sletvold Hilde Eilertsen  
Elshmaa Kal Lassem Yngvill Sobieraj Edyta  
Fagerås Håkon Anton Martinsen Elenor Sommerutst. 2012  
Ferner Pippip Midthjell Asgeir Strand Randi  
Finne Henriette Emilie Midthjell Karin Eide Taylor Zoya  
Fronth Per Mosken Raymond Tobiassen Tina  
Glahn Janie Lavigne Nguyen An Doan Tronstad Ingrid A.  
Gruer Torp Karianne Niemczyk Aleksandra    
KUNSTNERISK RÅD

HART har knyttet til seg nasjonale og internasjonale faglige støttespillere. Bl.a. har de opprettet et kunstnerisk råd, bestående av:

Jutta Nestegaard.
Tidl. kurator ved Astrup Fearnley Muséet, Oslo.

Paul Brandt.
Billedkunstner, forfatter, professor, NTNU, Trondheim.

Steve Joy.
Professor, fine arts, utøvende kunstner U.S.A.

Stein Rønning.
Professor, Kunstakademiet, Oslo.

Unny Mørch.
Prosjektleder International Corporate Art med avd. I London og Miami.